Redakcja kwartalnika Bliza

(ISSN 2080-6213)

Pierw­szy w hi­sto­rii ma­ga­zyn ar­ty­stycz­ny wy­da­wa­ny w Gdy­ni. Me­ce­na­sem jest Mia­sto Gdy­nia. Pi­smo uka­zu­je się od li­sto­pa­da 2009 r. Na­zwa "Bli­za" z ję­zy­ka ka­szub­skie­... Pierw­szy w hi­sto­rii ma­ga­zyn ar­ty­stycz­ny wy­da­wa­ny w Gdy­ni. Me­ce­na­sem jest Mia­sto Gdy­nia. Pi­smo uka­zu­je się od li­sto­pa­da 2009 r. Na­zwa "Bli­za" z ję­zy­ka ka­szub­skie­go ozna­cza la­tar­nię mor­ską. Opra­co­wa­nie gra­ficz­ne na­wią­zu­je do tra­dy­cji mo­der­ni­stycz­nych Gdy­ni. "Bli­za" sta­ra się łą­czyć wy­so­ki, ogól­no­pol­ski po­ziom kul­tu­ral­ny z uka­zy­wa­niem waż­nych lo­kal­nych — gdyń­skich — zda­rzeń i oso­bo­wo­ści. Jako ma­ga­zyn ar­ty­stycz­ny pre­zen­tu­je zja­wi­ska z róż­nych dzie­dzin sztuk: pla­stycz­nych, mu­zycz­nych, te­atral­nych, fil­mo­wych, li­te­ra­tu­ry, ar­chi­tek­tu­ry. In­te­re­su­je się tak­że oby­cza­jo­wo­ścią i se­mio­ty­ką rze­czy­wi­sto­ści.

ISSN 2080-6213

źródło opisu: http://www.bliza.net

źródło zdjęcia: http://www.bliza.net

pokaż więcej
Wszystkie Poza moją biblioteczką W mojej biblioteczce Pokaż książki znajdujące się:
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 1 (1) / 2009 - Sztuka i nowoczesność
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 1 (1) / 2009 - Sztuka i nowoczesność
Redakcja kwartalnika Bliza

0 (0 ocen i 0 opinii)
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 1 (1) / 2009 - Sztuka i nowoczesność
BLIZA - Kwartalnik Artystyczny. Me­ce­na­sem pisma jest Mia­sto Gdy­nia. Pi­smo uka­zu­je się od li­sto­pa­da 2009 r. Na­zwa "Bli­za" z ję­zy­ka ka­szub­skie­go ozna­cza la­tar­nię mor­ską. ...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 1 (6) 2011 - Wokół Miłosza
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 1 (6) 2011 - Wokół Miłosza
Redakcja kwartalnika Bliza

0 (0 ocen i 0 opinii)
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 1 (6) 2011 - Wokół Miłosza
BLIZA - Kwartalnik Artystyczny. Me­ce­na­sem pisma jest Mia­sto Gdy­nia. Pi­smo uka­zu­je się od li­sto­pa­da 2009 r. Na­zwa "Bli­za" z ję­zy­ka ka­szub­skie­go ozna­cza la­tar­nię mor­ską. ...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 2 (3) 2010 - Przemiany obyczajów
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 2 (3) 2010 - Przemiany obyczajów
Redakcja kwartalnika Bliza

0 (0 ocen i 0 opinii)
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 2 (3) 2010 - Przemiany obyczajów
BLIZA - Kwartalnik Artystyczny. Me­ce­na­sem pisma jest Mia­sto Gdy­nia. Pi­smo uka­zu­je się od li­sto­pa­da 2009 r. Na­zwa "Bli­za" z ję­zy­ka ka­szub­skie­go ozna­cza la­tar­nię mor­ską. ...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 2 (7) 2011 - Dopalacze
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 2 (7) 2011 - Dopalacze
Redakcja kwartalnika Bliza

0 (0 ocen i 0 opinii)
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 2 (7) 2011 - Dopalacze
BLIZA - Kwartalnik Artystyczny. Me­ce­na­sem pisma jest Mia­sto Gdy­nia. Pi­smo uka­zu­je się od li­sto­pa­da 2009 r. Na­zwa "Bli­za" z ję­zy­ka ka­szub­skie­go ozna­cza la­tar­nię mor­ską. ...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 3 (4) 2010 - Po sierpniu
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 3 (4) 2010 - Po sierpniu
Redakcja kwartalnika Bliza

0 (0 ocen i 0 opinii)
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 3 (4) 2010 - Po sierpniu
BLIZA - Kwartalnik Artystyczny. Me­ce­na­sem pisma jest Mia­sto Gdy­nia. Pi­smo uka­zu­je się od li­sto­pa­da 2009 r. Na­zwa "Bli­za" z ję­zy­ka ka­szub­skie­go ozna­cza la­tar­nię mor­ską. ...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 3 (4) 2010 - Współczesna polska tożsamość
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 3 (4) 2010 - Współczesna polska tożsamość
Redakcja kwartalnika Bliza

0 (0 ocen i 0 opinii)
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 3 (4) 2010 - Współczesna polska tożsamość
BLIZA - Kwartalnik Artystyczny. Me­ce­na­sem pisma jest Mia­sto Gdy­nia. Pi­smo uka­zu­je się od li­sto­pa­da 2009 r. Na­zwa "Bli­za" z ję­zy­ka ka­szub­skie­go ozna­cza la­tar­nię mor­ską. ...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 3 (8) 2011 - Kultura a motoryzacja
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 3 (8) 2011 - Kultura a motoryzacja
Redakcja kwartalnika Bliza

0 (0 ocen i 0 opinii)
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 3 (8) 2011 - Kultura a motoryzacja
BLIZA - Kwartalnik Artystyczny. Me­ce­na­sem pisma jest Mia­sto Gdy­nia. Pi­smo uka­zu­je się od li­sto­pa­da 2009 r. Na­zwa "Bli­za" z ję­zy­ka ka­szub­skie­go ozna­cza la­tar­nię mor­ską. ...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 4 (5) 2010 - Mniejszości
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 4 (5) 2010 - Mniejszości
Redakcja kwartalnika Bliza

0 (0 ocen i 0 opinii)
BLIZA - Gdyński Kwartalnik Artystyczny nr 4 (5) 2010 - Mniejszości
BLIZA - Kwartalnik Artystyczny. Me­ce­na­sem pisma jest Mia­sto Gdy­nia. Pi­smo uka­zu­je się od li­sto­pa­da 2009 r. Na­zwa "Bli­za" z ję­zy­ka ka­szub­skie­go ozna­cza la­tar­nię mor­ską. ...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
BLIZA - Kwartalnik Artystyczny nr 1 (10) 2012 - Współczesne dzieciństwo
BLIZA - Kwartalnik Artystyczny nr 1 (10) 2012 - Współczesne dzieciństwo
Roksana Jędrzejewska-Wróbel, Paweł Huelle, Krzysztof Lipowski, Marek Czuku, Adam Wiedemann, Zbigniew Mentzel, Andrzej Kasperek, Józef Majewski, Rafał Chojnacki, Marek Gajdziński, Jerzy Illg, Przemysław Gulda, Marta Cebera, Marta Tymińska, Monika Samsel-Chojnacka, Jarosław Zalesiński, Arkadiusz Jadczak, Przemysław Kołodziej, Agnieszka Tomasik, Michał Sobol, Marek Wittbrot, Justyn Hunia, Ewa Pobłocka, Ninette Nerval, Kamila Pawluś, Agnieszka Moroz, John F. Deane, Piotr Millati, Redakcja kwartalnika Bliza

9 (2 ocen i 0 opinii)
czytelników: 4 | opinie: 0 | ocena: 9 (2 głosy)
BLIZA - Kwartalnik Artystyczny nr 1 (14) 2013 - Animals
BLIZA - Kwartalnik Artystyczny nr 1 (14) 2013 - Animals
Redakcja kwartalnika Bliza

0 (0 ocen i 0 opinii)
BLIZA - Kwartalnik Artystyczny nr 1 (14) 2013 - Animals
ANIMALS Olga Tokarczuk, JAK URODZIŁAM DUSZEJKO Ida Łotocka-Huelle, SZCZĄTKI Maciej Cisło, WŁAŚCIWE ZWIERZĘ NA WŁAŚCIWYM MIEJSCU Michał Zioło OCSO, CHODŹ, BLEJK, WOŁAJĄ NAS DO DOMU Dorota Gacek, KOTY...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)

Wywiad z autorem

Chciałbyś zadać pytanie swojemu ulubionemu autorowi?
Dołącz do grupy „Rozmowy z autorami” i zaproponuj pytania, my zorganizujemy wywiad.

Dyskusje o autorze (1)

0
7
3
Tylu naszych czytelników chce przeczytać książki tego autora.
Tyle osób przeczytało książkę tego autora.
Tyle książek tego autora znajduje się w naszej bazie.

Fani autora (2)

Czytelnicy (7)

zgłoś błąd zgłoś błąd