Stanisław Herakliusz Lubomirski

Polski magnat (książę, herbu Szreniawa bez Krzyża), podstoli koronny (1669), marszałek wielki koronny w latach 1676-1702, marszałek nadworny koronny 1673-1676, starosta spiski (do 1700); poeta tzw. ba... Polski magnat (książę, herbu Szreniawa bez Krzyża), podstoli koronny (1669), marszałek wielki koronny w latach 1676-1702, marszałek nadworny koronny 1673-1676, starosta spiski (do 1700); poeta tzw. baroku dworskiego (z powodu swojej erudycji literackiej zwany Polskim Salomonem), mecenas sztuki. W 1673 za obronę Spisza dostał propozycję objęcia korony węgierskiej, jednak jej nie przyjął.

Stronnik Michała Korybuta Wiśniowieckiego, należał do opozycji magnackiej spiskującej przeciw Janowi III Sobieskiemu. Gruntownie wykształcony, należał obok Wacława Potockiego do najwybitniejszych pisarzy polskich XVII wieku.

Pochowany w czerniakowskim kościele Bernardynów w Warszawie.

Był synem Jerzego Sebastiana, bratem Hieronima Augustyna i Aleksandra Michała ( zm. 1673), starosty perejasławskiego i sandeckiego, ożenionego z Katarzyną Anną Sapiehą.

Miał siostrę Krystynę (zm. 1689), żonę Feliksa Kazimierza Potockiego, hetmana wielkiego koronnego, starosty krasnystawskiego i hrubieszowskiego

Ojciec jego Jerzy Sebastian Lubomirski, po śmierci matki Konstancji Ligęzy, ożenił się w 1654 z Barbarą Tarło (zm. 1689), córką kasztalana wiślickiego Jana Karola Tarły, wdową po Janie Aleksandrze Daniłowiczu, herbu Sas, (zm. 1654).

Żoną jego była od 1669 Zofia Opalińska (1642-1675), córka marszałka nadwornego Łukasza Opalińskiego, a od 1676 Elżbieta Denhoff (zm. 1702), córka podkomorzego wielkiego koronnego Teodora Denhoffa.

W latach 1676-1679 wybudował letnią rezydencję w Puławach. W 1678 otrzymał fragment ziemi na terenie Mokotowa, następnie wykupił okoliczne wsie Służew i Służewiec. Należała do niego Arkadia koło Królikarni, zwana "pasterskim domkiem", a od 1683 także Czerniakowo (Czerniaków), gdzie w 1691 ufundował klasztor i kościół bernardyński (porównywane z Bielanami miejsce odpustów i kultu świętego Bonifacego). Zajmował się odbudową zamku w Łańcucie po pożarze w 1688. Pracował dla niego, m.in. właśnie w Puławach, przy klasztorze oraz przy odbudowie zamku, architekt Tylman z Gameren.

Właściciel Ujazdowa; za jego czasów (ok. 1680-90) zbudowano barokową Łazienkę, rozbudowaną w latach 1772-93 przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego na klasycystyczny Pałac na Wyspie. Na terenie posiadłości ujazdowskiej powstał także przeznaczony na miejsce rozmyślań i medytacji Ermitaż.

Pozostawił po sobie wiele dramatów i poezji.

Pierwsze utwory poetyckie, wzorowane przeważnie na literaturze włoskiej, znane są w rękopisach. Do nich należy m.in. poemat Piram i Tyzbe (wydał Roman Pollak z rękopisu biblioteki kórnickiej, 1929).

Był autorem m.in. sielanki Ermida albo królewna pasterska, w której krytycznie analizował mit arkadyjski i rozważał nieosiągalność szczęścia, Tobiasz wyzwolony (romans biblijny oparty o Księgę Tobiasza), czy De vanitate cansiliorum liber unus, in quo vanitas et veritas rerum humonarum politicis et moralibus rationibus clare demonstratur et dialogice exhibiteur (O ułudzie rad księga jedna, w której ułudę i prawdę spraw ludzkich jasno udowadnia się racjami politycznymi i moralnymi i wykłada się pod postacią dialogu) z 1699. Autor komedii Don Alvares, albo niesforna w miłości kompanija, oraz Komedyja Lopesa starego, opartych na wątkach z Dekamerona i popularnych włoskich sztuk.
pokaż więcej
Wszystkie Poza moją biblioteczką W mojej biblioteczce Pokaż książki znajdujące się:
Ermida albo Królewna pasterska
Ermida albo Królewna pasterska
Stanisław Herakliusz Lubomirski

6,26 (34 ocen i 1 opinii)
Ermida albo Królewna pasterska Seria: Klasyka Mniej Znana
W pisanej wierszem sielance Lubomirski podjął krytyczną analizę mitu arkadyjskiego. Za pasterskim "kostiumem" kryje się filozoficzny dyskurs o naturze człowieka i niemożności osiągnięcia prz...
czytelników: 68 | opinie: 1 | ocena: 6,26 (34 głosy)
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji barokowej.
I w odmianach czasu smak jest. Antologia polskiej poezji barokowej.
Jan Andrzej Morsztyn, Wacław Potocki, Józef Baka, Józef Bartłomiej Zimorowic, Anna Stanisławska, Samuel Twardowski, Hieronim Morsztyn, Zbigniew Morsztyn, Mikołaj Sęp Szarzyński, Adam Jarzębski, Sebastian Grabowiecki, Kasper Miaskowski, Daniel Naborowski, Maciej Kazimierz Sarbiewski, Samuel Przypkowski, Wespazjan Kochowski, Jan Żabczyc, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Szymon Zimorowic, Stanisław Morsztyn, Krzysztof Opaliński, Kasper Twardowski, Łukasz Opaliński, Szymon Starowolski, Klemens Bolesławiusz, Piotr Kochanowski, Jakub Teodor Trembecki, Adam Korczyński, Krzysztof Arciszewski, Jakub Boczyłowic, Daniel Bratkowski, Henryk Chełchowski, Wojciech Stanisław Chróściński, Stanisław Grochowski, Albert Ines, Stanisław Serafin Jagodyński, Karol Mikołaj Juniewicz, Jan Jurkowski, Olbrycht Karmanowski, Jan z Kijan, Krzysztof Niemirycz, Walerian Otwinowski, Hiacynt Przetocki, Walenty Roździeński, Dominik Rudnicki, Stanisław Samuel Szemiot, Jerzy Szlichtyng, Adam Władysławiusz, Andrzej Zbylitowski, Jan Żabczyc, Piotr Zbylitowski

6,88 (8 ocen i 0 opinii)
Poezja Polska, Stanisław Herakliusz Lubomirski - Antologia
Poezja Polska, Stanisław Herakliusz Lubomirski - Antologia
Stanisław Herakliusz Lubomirski

7 (1 ocen i 0 opinii)
czytelników: 3 | opinie: 0 | ocena: 7 (1 głos)
Poezje zebrane
Poezje zebrane
Stanisław Herakliusz Lubomirski

6,33 (3 ocen i 0 opinii)
czytelników: 6 | opinie: 0 | ocena: 6,33 (3 głosy)
Rozmowy Artaksesa i Ewandra
Rozmowy Artaksesa i Ewandra
Stanisław Herakliusz Lubomirski

5,73 (11 ocen i 1 opinii)
Rozmowy Artaksesa i Ewandra
Trzynaście erudycyjnych rozmów na tematy filozoficzno-moralne, estetyczne, polityczne i przyrodnicze ukazujące wizerunek "człowieka wielkiego", intelektualisty i męża stanu.
czytelników: 18 | opinie: 1 | ocena: 5,73 (11 głosów)
Tobiasz wyzwolony
Tobiasz wyzwolony
Stanisław Herakliusz Lubomirski

5,93 (28 ocen i 2 opinii)
Tobiasz wyzwolony Seria: Klasyka Mniej Znana
Stanisław Herakliusz Lubomirski (1641-1702) jest uważany za jednego z najwybitniejszych pisarzy polskiego Baroku. Już współcześni nazywali go „Polskim Salomonem". Pochodził ze starego magnacki...
czytelników: 64 | opinie: 2 | ocena: 5,93 (28 głosów)
Złota księga wierszy polskich
Złota księga wierszy polskich
Jan Kochanowski, Jan Lechoń, Stanisław Czycz, Cyprian Kamil Norwid, Julian Tuwim, Jan Twardowski, Aleksander Fredro, Seweryn Goszczyński, Maria Konopnicka, Adam Mickiewicz, Bolesław Leśmian, Bronisława Ostrowska, praca zbiorowa, Mikołaj Rej, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Tadeusz Różewicz, Jerzy Harasymowicz, Tymoteusz Karpowicz, Czesław Miłosz, Stanisław Wyspiański, Adam Zagajewski, Jarosław Iwaszkiewicz, Juliusz Słowacki, Aleksander Wat, Julian Ursyn Niemcewicz, Miron Białoszewski, Stanisław Barańczak, Adam Naruszewicz, Antoni Słonimski, Ewa Lipska, Marcin Świetlicki, Jerzy Liebert, Bruno Jasieński, Maria Pawlikowska-Jasnorzewska, Jarosław Marek Rymkiewicz, Jan Andrzej Morsztyn, Tadeusz Borowski, Krzysztof Kamil Baczyński, Leopold Staff, Janusz Szuber, Wacław Potocki, Konstanty Ildefons Gałczyński, Tadeusz Miciński, Zygmunt Krasiński, Ignacy Krasicki, Tomasz Kajetan Węgierski, Urszula Kozioł, Rafał Wojaczek, Anna Świrszczyńska, Stanisław Grochowiak, Tadeusz Nowak, Kazimiera Iłłakowiczówna, Andrzej Bursa, Kornel Ujejski, Stanisław Jerzy Lec, Anna Kamieńska, Adam Asnyk, Władysław Broniewski, Szymon Szymonowic, Alojzy Feliński, Cyprian Godebski, Franciszek Zabłocki, Stanisław Trembecki, Lucjan Hipolit Siemieński, Ryszard Krynicki, Julian Przyboś, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Antoni Malczewski, Jan Kasprowicz, Roman Zmorski, Tadeusz Gajcy, Józef Wittlin, Witold Wirpsza, Józef Bartłomiej Zimorowic, Kazimierz Wierzyński, Franciszek Karpiński, Władysław Syrokomla, Marcin Sendecki, Mieczysław Romanowski, Mieczysław Jastrun, Józef Czechowicz, Felicjan Faleński, Stanisław Swen-Czachorowski, Samuel Twardowski, Krystyna Krahelska, Maria Komornicka, Stanisław Korab Brzozowski, Teofil Lenartowicz, Julian Kornhauser, Hieronim Morsztyn, Zbigniew Morsztyn, Mikołaj Sęp Szarzyński, Barbara Sadowska, Zbigniew Bieńkowski, Sebastian Grabowiecki, Kasper Miaskowski, Daniel Naborowski, Maciej Kazimierz Sarbiewski, Samuel Przypkowski, Wespazjan Kochowski, Jan Żabczyc, Stanisław Herakliusz Lubomirski, Elżbieta Drużbacka, Józef Wybicki, Franciszek Dionizy Kniaźnin, Jan Paweł Woronicz, Jakub Jasiński, Kajetan Koźmian, Józef Bohdan Zaleski, Józef Przerwa-Tetmajer, Aleksander Chodźko, Szymon Konarski, Jan Zachariasiewicz, Wacław Rolicz-Lieder, Kazimiera Zawistowska, Edward Słoński, Maryla Wolska, Wincenty Korab-Brzozowski, Tytus Czyżewski, Tadeusz Peiper, Władysław Sebyła, Jan Brzękowski, Jan Śpiewak, Bogdan Czaykowski, Janusz Styczeń

7,33 (21 ocen i 0 opinii)
Złota księga wierszy polskich
Autorzy:
Antologia obejmująca polską poezję od anonimowych tekstów średniowiecznych do wierszy pokolenia Marcina Świetlickiego. Wybór zawiera około czterystu utworów ponad stu autorów zestawionych w porządku c...
czytelników: 137 | opinie: 0 | ocena: 7,33 (21 głosów) | inne wydania: 1

Wywiad z autorem

Chciałbyś zadać pytanie swojemu ulubionemu autorowi?
Dołącz do grupy „Rozmowy z autorami” i zaproponuj pytania, my zorganizujemy wywiad.

Dyskusje o autorze

7
160
121
Tylu naszych czytelników chce przeczytać książki tego autora.
Tyle osób przeczytało książkę tego autora.
Tyle książek tego autora znajduje się w naszej bazie.

Fani autora (1)

Czytelnicy (161)

zgłoś błąd zgłoś błąd