Roman Andrzej Tokarczyk

TOKARCZYK Roman Andrzej, prawnik i filozof, profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkole Humanistycznej i Przyrodniczej w Sandomierzu, Wyższej Szkole Handlowej w... TOKARCZYK Roman Andrzej, prawnik i filozof, profesor zwyczajny Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkole Humanistycznej i Przyrodniczej w Sandomierzu, Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu, Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Urodzony 16 marca 1942 r. w Gródkach, woj. lubelskie. Żonaty, Czesława - dr nauk matematycznych z dyplomem Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. UMCS i następnie LO im. S. Staszica; córka: Małgorzata - lekarz medycyny. Absolwent Liceum Pedagogicznego w Biłgoraju (1961), prawa i filozofii UMCS (1966), doktorat - 1970, habilitacja - 1976, tytuł prof. od 1990, prof. zwycz. od 1994. Długoterminowe staże naukowe z Fundacji Fullbrighta - International Research and Exchange Board w Nowym Jorku, w uniwersytetach Notre Dame, Harvard, Berkeley, Los Angeles i Fundacji North Atlantic Treaty Organization w Paryżu, Rzymie, Wiedniu, Kopenhadze oraz krótkoterminowe w kilkunastu uczelniach europejskich, amerykańskich i izraelskich. Jest jednym z pierwszych polskich uczestników Salzburg Seminar in American Studies, na które rekomendował następnie kilku polskich profesorów. Najdłużej przebywa jednak w domu.
Autor 687 publikacji w kraju i za granicą, w języku polskim, angielskim, francuskim, włoskim, niemieckim, rosyjskim, węgierskim, tureckim, chińskim i japońskim, w tym wielu książek, kilku wielokrotnie wznawianych, komentowanych i recenzowanych, z zakresu m. in. historii doktryn politycznych i prawnych, filozofii prawa, etyki prawniczej, komparatystyki prawniczej, prawa amerykańskiego i kultur prawnych świata. Najbardziej znane publikacje książkowe: Współczesne doktryny polityczne (1971, wyd. XVI 2010), Utopia Nowej Lewicy amerykańskiej (1979), Prawa narodzin, życia i śmierci (1984, wyd. X 2010), Biojurysprudencja. Nowy nurt jurysprudencji, (1997, Wyd II 2008), Komparatystyka prawnicza (1989, wyd. IX 2008), Filozofia prawa (1993, wyd. XI 2009), Prawo amerykańskie (1996, wyd. X 2009), Klasycy Praw Natury (1988, wyd. IV 2009), Historia filozofii prawa (1998, wyd. III 2000), Gródki. Dzieje wsi roztoczańskiej (1992, wyd. II 2000), Turobin. Dzieje miejscowości (2002), Współczesne kultury prawne, (2000, wyd. VIII 2010), Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, norm i rycin (2003, wyd. III, 2009), Etyka Prawnicza (2005, wyd. IV, 2009), Antologia Anegdoty Akademickiej (2006, wyd. II, 2009), Nowa Lewica (2010). Przetłumaczył z języka angielskiego na język polski fragmenty dzieł Winstanleya, Hobbesa i całą L. L. Fullera Anatomię prawa (1993). Udzielił 27 wywiadów w prasie polskiej i zagranicznej.
Za swoich Mistrzów uznaje myślicieli klasycznych - Arystotelesa, Hobbesa, Hegla i Kanta, współczesnych zagranicznych- L. L. Fullera, J. Halla, Ch. Perelmana, W. Wagnera i polskich - J. Baszkiewicza, K. Opałka, A. Schaffa, G. L. Seidlera i H. Waśkiewicz.

Z pasją uprawia dydaktykę akademicką. Należy do pionierów nauczania i badania w Polsce informatyki prawniczej, prawa informatycznego, etyki prawniczej, etyki urzędniczej i w Europie prawa amerykańskiego. Przyczynił się do odrodzenia zainteresowań filozofią prawa, ożywienia badań w zakresie komparatystyki prawniczej i rozwoju wiedzy dotyczącej kultur prawnych świata. Jest pionierem opublikowanych założeń proksemiki prawniczej jako nowej dyscypliny naukowej. Był reporterem krajowym na światowych konferencjach Międzynarodowej Akademii Prawa Porównawczego i autorem referatów podczas kilkudziesięciu naukowych konferencji światowych, międzynarodowych i nie mniejszej liczby krajowych konferencji naukowych. Współuczestniczył jako wykładowca w początkowym funkcjonowaniu pierwszych na skalę europejską magisterskich studiów pielęgniarskich w lubelskiej Akademii Medycznej.
Kreuje w świecie nowy nurt prawoznawstwa - biojurysprudencję. Promotor ponad 2240 prac magisterskich i licencjackich, 9 doktoratów. Z jego Katedry wyrosło trzech profesorów. Recenzent ponad dwu tysięcy prac magisterskich i dyplomowych, kilkunastu doktoratów i habilitacji. Opiniodawca licznych publikacji w kraju i za granicą. W latach 1977 - 1987 był współredaktorem i redaktorem krajowym wydawanego w Stanach Zjednoczonych Ameryki czasopisma naukowego Historians of Early Modern Europe. Redaktor Naczelny Zamojskie Studia i Materiały. sekcji Prawo i Ekonomia. Inicjator założenia czasopisma naukowego Sandomierskie Studia Prawnicze. Współautor wydawanego w Paryżu periodyku Teczka. Przez studentów obdarzany honorowym tytułem Homo Didacticus. Wykładowca i visiting professor uczelni amerykańskich, włoskich, austriackich, niemieckich, francuskich, fińskich, islandzkich, duńskich, izraelskich, hiszpańskich, belgijskich i południowoamerykańskich.
Od 1979 roku jest organizatorem i pierwszym kierownikiem Katedry Teorii Organizacji i Kierownictwa na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. W latach 1996-2000 spełniał funkcję pierwszego dziekana Wydziału Prawa i Ekonomii Studium Generale Sandomiriense. Od 2006 roku jest również kierownikiem Katedry Prawa w Wyższej Szkole Zarządzania i Administracji w Zamościu. Pełnił różne funkcje w UMCS i pełnomocnika tej Uczelni w Wyższej Oficerskiej Szkole Lotniczej w Dęblinie. Członek kilkunastu krajowych i międzynarodowych akademii i towarzystw naukowych, wybierany do ich władz, m. in. członek Polskiej Akademii Medycyny, The New York Academy of Sciences, Komitetu Wykonawczego The International Communal Studies Association z siedzibą w USA i Izraelu. Czynny uczestnik kilkudziesięciu kongresów, konferencji i sympozjów naukowych, na niemal wszystkich kontynentach świata. Autor koncepcji Międzyuczelnianego Studium Doktoranckiego Polonijnego Centrum UMCS w Lublinie.
Poglądy polityczne: zawsze podzielał liberalne; od 1989 roku nie należy do żadnych organizacji politycznych; radny MRN w Lublinie (1969-1973); członek Trybunału Stanu od 1993 roku.

W czasie wolnym: szachy (grał w reprezentacyjnej drużynie AZS UMCS), długie podróże (z Żoną Czesławą objechał w ciągu trzech miesięcy Stany Zjednoczone i Kanadę, rejsy na statkach lini Cunard), narciarstwo alpejskie i biegowe (liczne dyplomy), taniec towarzyski w parze z Żoną (dyplomy i wyróżnienia w turniejach), produkcja wina domowymi sposobami, głównie siłami Żony, układanie i opowiadanie anegdot akademickich, fotografika amatorska, grzybobranie, pogłębianie przyjaźni z domowymi zwierzętami, głównie z psami i kotami, wycieczki rowerem i loty szybowcem.

źródło opisu: http://rtokarcz.nazwa.pl/

źródło zdjęcia: http://rtokarcz.nazwa.pl/

pokaż więcej
Wszystkie Poza moją biblioteczką W mojej biblioteczce Pokaż książki znajdujące się:
Antologia anegdoty akademickiej
Antologia anegdoty akademickiej
Roman Andrzej Tokarczyk

6 (1 ocen i 0 opinii)
Antologia anegdoty akademickiej
Uczelnie wyższe są bardzo wdzięcznymi obiektami dla powstawania i funkcjonowania anegdot. Te ciekawe i barwne wspólnoty tworzą ludzie inteligentni, błyskotliwi, krytyczni, nierzadko złośliwi, za to cz...
czytelników: 4 | opinie: 0 | ocena: 6 (1 głos)
Etyka prawnicza
Etyka prawnicza
Roman Andrzej Tokarczyk

7,86 (7 ocen i 0 opinii)
Etyka prawnicza
Do bogatej bibliografii Profesora Romana Tokarczyka dochodzi jedna ważna pozycja. Tym razem nie chodzi o analizę przepisów prawa, a o etykę osób uprawiających zawody prawnicze.
czytelników: 20 | opinie: 0 | ocena: 7,86 (7 głosów)
Filozofia prawa
Filozofia prawa
Roman Andrzej Tokarczyk

9 (2 ocen i 0 opinii)
Filozofia prawa
Roman Tokarczyk jest profesorem zwyczajnym, prawnikiem i filozofem, specjalistą z zakresu historii doktryn politycznych i prawnych, filozofii prawa, etyki prawniczej, komparatystyki prawniczej,...
czytelników: 10 | opinie: 0 | ocena: 9 (2 głosy)
Komparatystyka prawnicza
Komparatystyka prawnicza
Roman Andrzej Tokarczyk

0 (0 ocen i 0 opinii)
Komparatystyka prawnicza
Przedmiotem opracowania jest określenie relacji między prawami różnych krajów. W czasach kiedy polskie prawo ulega unifikacji z prawem europejskim a polscy prawnicy coraz częściej zajmują się sprawami...
czytelników: 3 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Medycyna a normy. Sztuka leczenia wśród innych rodzajów sztuk
Medycyna a normy. Sztuka leczenia wśród innych rodzajów sztuk
Roman Andrzej Tokarczyk

4 (1 ocen i 0 opinii)
Medycyna a normy. Sztuka leczenia wśród innych rodzajów sztuk
"W relacjach chory – lekarz – dziennikarz – prawnik nierzadko występuje pewna prawidłowość. Oto chory oczekuje wyleczenia, lekarz zadowolenia z wyleczenia, dziennikarz skandalu, a prawnik błędu l...
czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 4 (1 głos)
Nowa Lewica. Rodowód, ruchy, ideologia, recepcja
Nowa Lewica. Rodowód, ruchy, ideologia, recepcja
Roman Andrzej Tokarczyk

5 (1 ocen i 0 opinii)
Nowa Lewica. Rodowód, ruchy, ideologia, recepcja
"Trzydzieści lat temu, w 1979 roku, opublikowałem monografię Utopia "Nowej Lewicy" amerykańskiej. Powracając obecnie do tej problematyki, pragnąłbym ją jednak ukazać znacznie szerzej, wykraczając poza...
czytelników: 8 | opinie: 0 | ocena: 5 (1 głos)
Prawa narodzin, życia i śmierci
Prawa narodzin, życia i śmierci
Roman Andrzej Tokarczyk

6,25 (4 ocen i 0 opinii)
Prawa narodzin, życia i śmierci
W książce przedstawiono omówienie problematyki normatywnych aspektów związanych z narodzinami, życiem i śmiercią. Uwzględnia się w niej cztery perspektywy normatywne: moralną (etyczną), prawną, medycz...
czytelników: 16 | opinie: 0 | ocena: 6,25 (4 głosy)
Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, norm i rycin
Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, norm i rycin
Roman Andrzej Tokarczyk

7 (2 ocen i 0 opinii)
Przykazania etyki prawniczej. Księga myśli, norm i rycin
Praca ta to postulat filozoficzny o moralnym prymacie prawników, którzy - z racji swego zawodu - decydując niejednokrotnie o najwyższych wartościach (życiu, zdrowiu, wolności, godności, bezpiec...
czytelników: 3 | opinie: 0 | ocena: 7 (2 głosy)
Tradycja i postęp w prawie
Tradycja i postęp w prawie
Roman Andrzej Tokarczyk

0 (0 ocen i 0 opinii)
czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Utopia
Utopia "Nowej Lewicy" amerykańskiej
Roman Andrzej Tokarczyk

6 (2 ocen i 0 opinii)
Utopia "Nowej Lewicy" amerykańskiej
Książka zajmuje się badaniami na temat ruchu i liderów "Nowej Lewicy" amerykańskiej. Przedstawia idee ruchu oraz ich krytykę.
czytelników: 5 | opinie: 0 | ocena: 6 (2 głosy)

Wywiad z autorem

Chciałbyś zadać pytanie swojemu ulubionemu autorowi?
Dołącz do grupy „Rozmowy z autorami” i zaproponuj pytania, my zorganizujemy wywiad.

Dyskusje o autorze

Przeczytaj także

12
47
66
Tylu naszych czytelników chce przeczytać książki tego autora.
Tyle osób przeczytało książkę tego autora.
Tyle książek tego autora znajduje się w naszej bazie.

Fani autora (0)

Lista jest pusta

Czytelnicy (47)

Cytaty tego autora (1)
lista cytatów dodaj cytat
zgłoś błąd zgłoś błąd