Amadeusz Krause

Dr hab. Amadeusz Krause profesorem UWM w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Psychologii. Publikacje: Publikacje zwarte * Krause A., Integracyjne złudzenia ponowoczesności. Kraków 2000, Oficyna W... Dr hab. Amadeusz Krause

profesorem UWM w Katedrze Pedagogiki Specjalnej i Psychologii.

Publikacje:

Publikacje zwarte

* Krause A., Integracyjne złudzenia ponowoczesności. Kraków 2000, Oficyna Wyd. Impuls.
* Krause A., Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. Od tradycjonalizmu do ponowoczesności. Olsztyn 2002, Wyd. UW-M (współredakcja Górniewicz E.)
* Krause A., Dyskursy Pedagogiki Specjalnej. Teoretyczne konteksty. Olsztyn 2003, Wyd. UW-M (współredakcja Górniewicz E.)
* Krause A., Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 3. Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany. Olsztyn 2004, Wyd. UW-M (współredakcja Kosakowski Cz.)
* Krause A., Człowiek niepełnosprawny wobec przeobrażeń społecznych. Kraków 2004, Oficyna Wyd. Impuls.
* Krause A., Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 4. Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych. Olsztyn 2005, Wyd. UW-M
* Krause A., Dyskursy Pedagogiki Specjalnej 5. Pomiędzy teorią a praktyką. Olsztyn 2006 Wyd. UW-M, (współredakcja Kosakowski Cz., Przybyliński S.)Wybrane artykuły

* Środowisko mieszkalne dorosłych osób upośledzonych (w:) M. Orłowska, L. Malinowski (red.) Praca Socjalna w poszukiwaniu metod i narzędzi, wyd. "Żak" Warszawa 2000
* Integracyjne formy pomocy dorosłym osobom z upośledzeniem umysłowym w Niemczech - przykład Lebenshilfe (w:) Cz. Kosakowski, M. Zaorska (red.) Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wyd. "Akapit" Toruń 2000
* Integracja osób niepełnosprawnych w obliczu ponowoczesności - szanse i zagrożenia (w:) T. Zacharuk (red.) Student niepełnosprawny, Szkice i Rozprawy, wyd. AP Siedlce 2000
* Funkcjonowanie dorosłych osób upośledzonych umysłowo w społeczeństwie dystrybucji indywidualnego ryzyka (w) A. Rakowska, J. Baran (red.) Dylematy pedagogiki specjalnej, wyd. AP Kraków 2000
* Normalizacja środowiska lokalnego osób niepełnosprawnych - doświadczenia niemieckie (w:) A. Maciarz, Z. Janiszewska-Nieścioruk, H. Ochonczenko (red.) Człowiek niepełnosprawny w rodzinie i w środowisku lokalnym, wyd. Lubuskie Towarzystwo Naukowe, Zielona Góra 2001
* Mechanizmy dezintegracyjne w rzeczywistości ponowoczesnej (niektóre elementy marginalizacji) (w) E. Trempała , M. Cichorz, (red.) Pedagogika Społeczna , tradycja, teraźniejszość, nowe wyzwania, Olecko 2001
* Osoby niepełnosprawne w perspektywie ponowoczesnej - upośledzeni czy sprawni inaczej? (w:) E. Górniewicz, A. Krause (red.) Dyskursy pedagogiki specjalnej, Od tradycjonalizmu do ponowoczesności, wyd. UW-M, Olsztyn 2002
* Wielość poziomów integracji – konsekwencje dla teorii i praktyki (w:) M. Chodkowska (red.) Wielowymiarowość integracji w teorii i praktyce edukacyjnej, Wyd. UMCS, Lublin 2002
* Pedagogika społeczna w obliczu ponowoczesnego dyskursu – nowe wyzwania w wychowaniu (w:) D. Zaworska-Nikoniuk (red.) Obszary zainteresowań pedagogów społecznych, wyd. UW-M, Olsztyn 2002
* Współczesne przeszkody w realizacji "szans" pedagogiki specjalnej (w:) W. Dykcik, Cz. Kosakowski, J. Kuczyńska-Kwapisz (red.) Pedagogika specjalna szansą na realizację potrzeb osób z odchyleniami od normy, wyd. PTP Olsztyn, Poznań, Warszawa 2002
* Pedagogika specjalna wobec kontekstowej interdyscyplinarności globalizacji (w:) E. Górniewicz, A. Krause (red.) Dyskursy pedagogiki specjalnej, konteksty teoretyczne wyd. UW-M Olsztyn 2003
* Terapia w pedagogice specjalnej (w:) J. Pańczyk (red.) Forum Pedagogów Specjalnych, Łódź 2002 (współautorstwo Czesław Kosakowski)
* Współczesne tendencje w procesie rewalidacji osób niepełnosprawnych - normalizacja (w:) J. Stal (red.) Katecheza specjalna dzisiaj, problemy i wyzwania, Kielce 2003
* Problemy opieki i rewalidacji osób dorosłych z upośledzeniem umysłowym - niedobór rozwiązań w teorii i praktyce (w:) K. D. Rzedzicka, A. Kobylańska (red.) Dorosłość, niepełnosprawność, czas współczesny, na pograniczach pedagogiki specjalnej, Gdańsk 2003
* Tendencje w kształceniu integracyjnym z perspektywy uwarunkowań ekonomicznych (w:) Cz. Kosakowski, A. Krause (red.) Dyskursy Pedagogiki Specjalnej, Rehabilitacja, opieka i edukacja specjalna w perspektywie zmiany, Olsztyn 2004
* Problemy integracji w szkole ogólnodostępnej – koncepcja kontra ekonomia (w:) Z. Janiszewska-Niścioruk (red.), Człowiek z niepełnosprawnością intelektualną, t. 1,s.229-239, Kraków.
* Niepełnosprawność w świetle społecznej zmiany – wprowadzenie do dyskusji Szkice Humanistyczne nr ,2004
* Normalizacja jako paradygmat myślenia i działania w pedagogice specjalnej (w:) Cz. Kosakowski, A. Krause (red.) Normalizacja środowisk życia osób niepełnosprawnych, współ. red. Czesław Kosakowski), wyd. UWM Olsztyn 200
* Nowoczesność jako źródło pozornych alternatyw – redystrybucja społeczno-kulturowych determinantów edukacyjnych, w: Wychowanie na co dzień 6(141) czerwiec 2005
* Wielowymiarowość edukacji osób niepełnosprawnych a kształcenie integracyjne – dylemat szczęścia (w:) Cz. Kosakowski, C. Rogowski (red.) Olsztyn 2005

Publikacje zagraniczne:

* Polen auf dem Weg zur EU - Veränderungen aus der pädagogische Perspektive (w:) R.Seebauer (red.) Szenen europäischer Bildungslandschaften, Wiedeń 2003
* Integration der Behinderten angesichts der globalen Transformation - Implikationen europäischer Erfahrungen (w:) R.Seebauer (red.) Europäische Dimensionen neu denken, Wiedeń 2004
pokaż więcej
Wszystkie Poza moją biblioteczką W mojej biblioteczce Pokaż książki znajdujące się:
Resocjalizacja penitencjarna – aktualne wyzwania i rozwiązania
Resocjalizacja penitencjarna – aktualne wyzwania i rozwiązania
Sławomir Przybyliński, Amadeusz Krause

0 (0 ocen i 0 opinii)
Resocjalizacja penitencjarna – aktualne wyzwania i rozwiązania
Współczesny świat podlega dynamicznym zmianom w wielu obszarach ludzkiej egzystencji. Przeobrażenia nie omijają również środowisk inkarcerowanych , w tym zakładów karnych i aresztów śledczych, w który...
czytelników: 9 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej
Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej
Amadeusz Krause

7 (3 ocen i 0 opinii)
Współczesne paradygmaty pedagogiki specjalnej
Przedstawiamy Czytelnikom książkę, będącą propozycją swoistej mapy paradygmatycznej. Ma ona charakter dezaktualizacji i aktualizacji kluczowych dla pedagogiki specjalnej zagadnień, a jej konstrukcja w...
czytelników: 9 | opinie: 0 | ocena: 7 (3 głosy)

Wywiad z autorem

Chciałbyś zadać pytanie swojemu ulubionemu autorowi?
Dołącz do grupy „Rozmowy z autorami” i zaproponuj pytania, my zorganizujemy wywiad.

Dyskusje o autorze

Przeczytaj także

2
4
12
Tylu naszych czytelników chce przeczytać książki tego autora.
Tyle osób przeczytało książkę tego autora.
Tyle książek tego autora znajduje się w naszej bazie.

Fani autora (1)

Czytelnicy (4)

zgłoś błąd zgłoś błąd