Jacob - choć często spychany na margines - należy do czołówki największych poetów francuskiej cyganerii artystycznej okresu międzywojennego. W jego twórczości znajdują odzwierciedlenie ówczesne nurty... Jacob - choć często spychany na margines - należy do czołówki największych poetów francuskiej cyganerii artystycznej okresu międzywojennego. W jego twórczości znajdują odzwierciedlenie ówczesne nurty awangardowe (także z obszaru malarstwa): surrealizm, dadaizm czy kubizm - z całym zapleczem nihilistycznego nastawienia do życia mieszczańskiego, kpiny z konwenansów i schematów myślowych. Mimo to, trudno zaklasyfikować jego poezję do jednego konkretnego nurtu.

Poezja Jacoba wywodzi się również z kręgów fascynacji naukami ezoterycznymi i kabałą.
pokaż więcej
Wszystkie Poza moją biblioteczką W mojej biblioteczce Pokaż książki znajdujące się:
Aluzje romantyczne do wtorku zapustnego
Aluzje romantyczne do wtorku zapustnego
Max Jacob

0 (0 ocen i 0 opinii)
Aluzje romantyczne do wtorku zapustnego
Autor:
Alu­zje ro­man­tycz­ne do wtor­ku za­pust­ne­go O, nie, pa­nie Gam­bet­to, wy­je­chał Bo­li­var,  Wi­dzie­li­śmy me­te­or je­go i cy­lin­der.  Pod stru­mie­niem świetl­ne­go ga­zu  Pier­rot, ka­ska...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Do mojego szwagra
Do mojego szwagra
Max Jacob

0 (0 ocen i 0 opinii)
Do mojego szwagra
Autor:
Do mo­je­go szwa­gra Dnie spę­dzo­ne, Epi­te­me­uszu, nad dzieł two­ich prze­kła­dem,  Go­dzi­na pią­ta! Ro­man­ce! Pia­ni­no przed obia­dem!  Obiad po­waż­ny i dłu­gi:  -- Nie roz­po­wie, mój oj­...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Jak Maria Magdalena
Jak Maria Magdalena
Max Jacob

0 (0 ocen i 0 opinii)
Jak Maria Magdalena
Autor:
Jak Ma­ria Mag­da­le­na Bo­że mój, du­szę da­łeś mi sa­mot­ną wiel­ce.  Umie­ści­łeś mnie w ser­cu wa­row­nej for­te­cy,  For­tów, przez wła­ści­cie­li opusz­czo­nych bez pie­czy.  Da­ro­wa­łeś mi,...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Już dość astrologii
Już dość astrologii
Max Jacob

0 (0 ocen i 0 opinii)
Już dość astrologii
Autor:
Już dość astro­lo­gii Wo­ju­je­cie, o gwiaz­dy, sa­mym wzro­kiem wa­szym!  Gwiaz­dy się sko­tło­wa­ły, ja­ko psz­czo­ły w ro­ju,  Nie za­drze­mie ni jed­na w dłu­go­trwa­łym bo­ju.  Eu­ge­nio Por­t...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Malachity
Malachity
Max Jacob

6 (1 ocen i 0 opinii)
Malachity
Autor:
Seria: Wolne Lektury
Ma­la­chi­ty Przy­ja­cie­le przy­by­li z roz­we­se­lo­ną mi­ną.  Scho­dzi­li dro­gą gór­ską,  Dro­gą, któ­rę­dy drwa zwo­żą z gór.  Jest tu mię­dzy ni­mi ja­kiś szta­chet­ka z Al­ma­na­chu Go­taj­skie...
czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 6 (1 głos)
(O sera okruchy lis kruka uprasza...)
(O sera okruchy lis kruka uprasza...)
Max Jacob

0 (0 ocen i 0 opinii)
(O sera okruchy lis kruka uprasza...)
Autor:
(O se­ra okru­chy lis kru­ka upra­sza...) O se­ra okru­chy lis kru­ka upra­sza,  Kru­kiem dla sam­ca zra­zu jest ko­bie­ta wszel­ka,  W py­chę was nie­chaj za­tem nie wbi­ja cześć na­sza:  So­fą bo...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Poematy prozą
Poematy prozą
Max Jacob

9,2 (5 ocen i 0 opinii)
Poematy prozą
Autor:
Niniejszy wybór zawiera większość utworów z zakresu prozy poetyckiej autora, pomieszczonych głównie w zbiorach "Kubek do kości" (1917) i "Ostatnie poematy wierszem i prozą" (1944)
czytelników: 18 | opinie: 0 | ocena: 9,2 (5 głosów)
Postaci z maskarady
Postaci z maskarady
Max Jacob

0 (0 ocen i 0 opinii)
Postaci z maskarady
Autor:
Po­sta­ci z ma­ska­ra­dy Mal­wi­na Oto co, spo­dzie­wam się, was prze­ra­ża:  Pan­na Mal­wi­na z rąk nie wy­pusz­cza wa­chla­rza,  Od­kąd umar­ła.  Jej rę­ka­wicz­ka gwiaź­dzi­sto-zło­ta jest jak p...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Powołanie - wołanie
Powołanie - wołanie
Max Jacob

0 (0 ocen i 0 opinii)
Powołanie - wołanie
Autor:
Po­wo­ła­nie -- wo­ła­nie W ża­glach fał­dy w rym fa­lu­ją,  Lecz krę­gi wód prze­ła­du­ją.  Na­zwy ska­czą w zgło­skach wiel­kich  Na do­mo­stwa sto­lic wiel­kich  I tam lgną -- to jest re­kla­ma...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Quimper
Quimper
Max Jacob

0 (0 ocen i 0 opinii)
Quimper
Autor:
Qu­im­per O, no­we pi­sma mo­je! Chcę, by po­ko­na­ły  Nie­bio­sa! Po­eta, wier­ny sno­wi swe­mu nie do wia­ry,  I w Mu­zy swej wy­trwa­łej wprzę­żo­ny ra­mio­na,  Pi­sze na la­zu­ro­wej pod­szew­c...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)

Wywiad z autorem

Chciałbyś zadać pytanie swojemu ulubionemu autorowi?
Dołącz do grupy „Rozmowy z autorami” i zaproponuj pytania, my zorganizujemy wywiad.

Dyskusje o autorze

19
10
11
Tylu naszych czytelników chce przeczytać książki tego autora.
Tyle osób przeczytało książkę tego autora.
Tyle książek tego autora znajduje się w naszej bazie.

Fani autora (1)

Czytelnicy (10)

zgłoś błąd zgłoś błąd