Kamil Baczyński Krzysztof

brak danych
Wszystkie Poza moją biblioteczką W mojej biblioteczce Pokaż książki znajdujące się:
(Ach, jak ogłusza to wszystko...)
(Ach, jak ogłusza to wszystko...)
Kamil Baczyński Krzysztof

9 (1 ocen i 0 opinii)
(Ach, jak ogłusza to wszystko...)
(Ach, jak ogłu­sza to wszyst­ko...) Ach, jak ogłu­sza to wszyst­ko; to drze­wo,  któ­re przy­gważ­dża nie­bo­skłon do zie­mi,  pach­ną­cej wio­sną, któ­rej jesz­cze nie ma,  choć się przy­cza­ją p...
czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 9 (1 głos)
(Ach, umieram, umieram...)
(Ach, umieram, umieram...)
Kamil Baczyński Krzysztof

7 (1 ocen i 0 opinii)
(Ach, umieram, umieram...)
(Ach, umie­ram, umie­ram...) I Ach, umie­ram, umie­ram. Je­sień  cień uno­si na cie­płe ogro­dy.  Jabł­ka tak już, śli­wy, ciem­ne wo­dy  na­marsz­cza­ją się w znu­że­nia pieśń.   O! Nie tr...
czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 7 (1 głos)
Ballada o rzece
Ballada o rzece
Kamil Baczyński Krzysztof

6 (1 ocen i 0 opinii)
Ballada o rzece
Bal­la­da o rze­ce Rze­ka pach­nie jak ry­ba.  Ry­ba jest li­ściem desz­czu  ode­rwa­nym od bia­łej ga­łę­zi sze­le­stu,  od zbun­to­wa­nych okrę­tów chmur --  A wy­gi­na­ne ry­bi­twy  zło­żo­ne do...
czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 6 (1 głos)
Ballada o trzech królach
Ballada o trzech królach
Kamil Baczyński Krzysztof

0 (0 ocen i 0 opinii)
Ballada o trzech królach
Bal­la­da o trzech kró­lach Ta­jem­ni­cę prze­sy­pu­jąc w so­bie  jak w za­mknię­tej ka­dzi ziar­no,  je­cha­li trzej kró­lo­wie  przez zie­mię ru­dą i skwar­ną.   Wiel­błąd ko­ły­sał jak maszt, ...
czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Bez imienia
Bez imienia
Kamil Baczyński Krzysztof

7 (3 ocen i 0 opinii)
Bez imienia
Bez imie­nia Oto jest chwi­la bez imie­nia:  drzwi się wy­dę­ły i zga­sły.  Nie od­róż­nisz po­sta­ci w cie­niach,  w hu­ku jak w ogniu ja­snym.   Wte­dy krzyk krót­ki zza ścia­ny;  wte­dy w pod­ł...
czytelników: 5 | opinie: 0 | ocena: 7 (3 głosy)
(Byłeś jak wielkie, stare drzewo...)
(Byłeś jak wielkie, stare drzewo...)
Kamil Baczyński Krzysztof

0 (0 ocen i 0 opinii)
(Byłeś jak wielkie, stare drzewo...)
(By­łeś jak wiel­kie, sta­re drze­wo...) By­łeś jak wiel­kie, sta­re drze­wo,  na­ro­dzie mój jak dąb zu­chwa­ły,  wez­bra­ny ogniem so­ków źra­łych  jak drze­wo wia­ry, mo­cy, gnie­wu.   I ję­li...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Cień z obozu
Cień z obozu
Kamil Baczyński Krzysztof

0 (0 ocen i 0 opinii)
Cień z obozu
Cień z obo­zu Przy­cho­dził do niej we śnie dłu­gi cień,  chłód wiał, w błę­kit­ne szkło prze­mie­niał dło­nie;  sły­sza­ła co dzień kro­ki. Wia­ła mo­kra sień  i po­ry ro­ku, desz­cze jak spie­nio...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Co jest we mnie
Co jest we mnie
Kamil Baczyński Krzysztof

0 (0 ocen i 0 opinii)
Co jest we mnie
Co jest we mnie We mnie -- gó­ry cięż­kie wiatr pod­no­si,  po­nad chmu­ry -- groź­ne mło­ty jak cię­ża­ry,  i roz­ry­wa je mo­car­nym tchem i gło­sem,  a za­mie­nia w nie­po­dziel­ne burz ob­sza­r...
czytelników: 0 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)
Czart
Czart
Kamil Baczyński Krzysztof

5 (2 ocen i 0 opinii)
Czart
Czart Me­lan­cho­lij­ne da­my o rę­kach z żół­te­go wo­sku,  ku­kły z ocza­mi z fał­szy­wych ob­ło­ków,  po­bla­dłe war­gi za­nu­rza­ją w spo­kój  jak w bia­łe fu­tro tro­ski.  Łu­ki wy­gię­te trą...
czytelników: 2 | opinie: 0 | ocena: 5 (2 głosy)
Deszcze
Deszcze
Kamil Baczyński Krzysztof

7 (1 ocen i 0 opinii)
Deszcze
Desz­cze Deszcz jak si­we ło­dy­gi, sza­ry szum,  a u okien smu­tek i ko­na­nie.  Ta­ki deszcz ko­chasz, ta­ki sze­lest strun,  deszcz -- ży­ciu zmi­ło­wa­nie.   Da­le­kie po­cią­gi jesz­cze ja­dą...
czytelników: 1 | opinie: 0 | ocena: 7 (1 głos)

Wywiad z autorem

Chciałbyś zadać pytanie swojemu ulubionemu autorowi?
Dołącz do grupy „Rozmowy z autorami” i zaproponuj pytania, my zorganizujemy wywiad.

Dyskusje o autorze

Przeczytaj także

87
11
3
Tylu naszych czytelników chce przeczytać książki tego autora.
Tyle osób przeczytało książkę tego autora.
Tyle książek tego autora znajduje się w naszej bazie.

Fani autora (0)

Lista jest pusta

Czytelnicy (11)

zgłoś błąd zgłoś błąd