Roman Krężel

Profesor. Szkołę podstawową ukończył w Białym Kamieniu w 1936 r. Naukę w szkole średniej rozpoczął w Złoczowie w 1937 r., a ukończył ją po wojnie w 1947 r w Głubczycach. Studia wyższe odbył w l. 1947-... Profesor. Szkołę podstawową ukończył w Białym Kamieniu w 1936 r. Naukę w szkole średniej rozpoczął w Złoczowie w 1937 r., a ukończył ją po wojnie w 1947 r w Głubczycach. Studia wyższe odbył w l. 1947-1951 na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu, uzyskując stopień magistra nauk agrotechnicznych. Pracę doktorską Wpływ terminu i sposobu zaorania koniczyniska na niektóre właściwości fizyczne i chemiczne gleby oraz plonowanie roślin (promotor - prof. B. Świętochowski) obronił w 1963 r. a habilitacyjną Studia nad gospodarką wodną roślin w płodozmianach na glebie lekkiej – w 1970 r na Wydziale Rolniczym Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Tytuł naukowy profesora nadzwyczajnego otrzymał w 1980, a zwyczajnego w 1990 r. Odbył staże naukowe w ZSRR, na Węgrzech, w Bułgarii, Jugosławii, Czechosłowacji. Kierownik Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin (1986-1995), prodziekan Wydziału Rolniczego (1981-1984), przewodniczący (1969-1975) i członek Komisji Senackiej i Rektorskiej ds. RZD (1966-1983) koordynator Wydziału Rolniczego ds. Wdrożeń Osiągnięć Naukowych do Praktyki (1969-1975), przewodniczący Komisji Rady Wydziału ds. staży produkcyjnych (1976-1980), kierownik Zakładu Doświadczalnego Katedry Ogólnej Uprawy Roli i Roślin w Swojcu (1958-1976). Przewodniczący Sekcji Podstaw Agrotechniki Komitetu Uprawy Roślin PAN (1986-1990), organizator i przewodniczący Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Nauk Agrotechnicznych (1988-1998), sekretarz (1974-1980), wiceprzewodniczący (1980-1984), przewodniczący (1984-1990) Wydziału Nauk Rolniczych Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Współautor 2 podręczników akademickich – Ogólna uprawa roli i roślin i Zagadnienia uprawy roli i roślin, autor 130 publikacji naukowych. W działalności naukowej zajmował się głównie: intensyfikacją produkcji roślinnej na glebach lekkich, wpływem zmiennego w okresie wegetacyjnym poziomu uwilgotnienia gleby przy zróżnicowanych dawkach nawozowych na wzrost i plonowanie roślin, zagadnieniami upraszczania uprawy roli w całokształcie agrotechniki w płodozmianie i monokulturze, produkcyjnością płodozmianów, w szczególności specjalistycznych, ochroną środowiska rolniczego obejmującą wpływ różnych stężeń w glebie wybranych pierwiastków chemicznych na rośliny testowe, sposobami rolniczego wykorzystania popiołów z węgla kamiennego i brunatnego, reakcją roślin na ograniczenie poziomu nawożenia mineralnego i zastosowania herbicydów, walką z chwastami. Odznaczony m.in. Srebrnym Krzyżem Orderu Virtuti Militari, Krzyżem Armii Krajowej i Partyzanckim, Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Wyróżniony 3 nagrodami Ministra i 11 Rektora. Odszedł wybitny uczony i pedagog, wychowawca wielu pokoleń młodzieży akademickiej, lubiany i szanowany nauczyciel akademicki, człowiek wielkiego serca i umysłu, żarliwy patriota

źródło opisu: www.up.wroc.pl/glos_uczelni

źródło zdjęcia: http://www.glos.up.wroc.pl/i/glos_uczelni/2005/139/krezel.jpg

pokaż więcej
Wszystkie Poza moją biblioteczką W mojej biblioteczce Pokaż książki znajdujące się:
Ogólna uprawa roli i roślin
Ogólna uprawa roli i roślin
Bolesław Świętochowski, Bronisław Jabłoński, Maria Radomska, Roman Krężel

7 (1 ocen i 0 opinii)
czytelników: 3 | opinie: 0 | ocena: 7 (1 głos)

Wywiad z autorem

Chciałbyś zadać pytanie swojemu ulubionemu autorowi?
Dołącz do grupy „Rozmowy z autorami” i zaproponuj pytania, my zorganizujemy wywiad.

Dyskusje o autorze

1
1
2
Tylu naszych czytelników chce przeczytać książki tego autora.
Tyle osób przeczytało książkę tego autora.
Tyle książek tego autora znajduje się w naszej bazie.

Fani autora (0)

Lista jest pusta

Czytelnicy (1)

zgłoś błąd zgłoś błąd