David Throsby

Autor na­le­ży do grona naj­bar­dziej ce­nio­nych eko­no­mi­stów kul­tu­ry na świe­cie. Pra­cu­je na Uni­wer­sy­te­cie Ma­cqu­ire w Syd­ney w Au­stra­lii. Pełnił funk­cję prze­wod­ni­czą­ce­go As­so­c... Autor na­le­ży do grona naj­bar­dziej ce­nio­nych eko­no­mi­stów kul­tu­ry na świe­cie. Pra­cu­je na Uni­wer­sy­te­cie Ma­cqu­ire w Syd­ney w Au­stra­lii. Pełnił funk­cję prze­wod­ni­czą­ce­go As­so­cia­tion for Cul­tu­ral Eco­no­mics In­ter­na­tio­nal, któ­re­go obec­nie jest ho­no­ro­wym człon­kiem. Na­le­ży do rady re­dak­cyj­nej cza­so­pi­sma the In­ter­na­tio­nal Jo­ur­nal of Cul­tu­ral Eco­no­mics. Pra­co­wał jako eks­pert dla UNE­SCO, UN­C­TAD, OECD i in­nych organizacji.

źródło opisu: http://www.nck.pl/serie-wydawnicze/273570-ekonomia-i-kultura/

źródło zdjęcia: https://en.wikipedia.org/wiki/David_Throsby

pokaż więcej
Wszystkie Poza moją biblioteczką W mojej biblioteczce Pokaż książki znajdujące się:
Ekonomia i kultura
Ekonomia i kultura
David Throsby

0 (0 ocen i 0 opinii)
Ekonomia i kultura
Autor:
Seria: Kultura się liczy!
W pierw­szym roz­dzia­le autor rozważa de­fi­ni­cje eko­no­mii i kul­tu­ry. Na­stęp­nie przy­bli­ża czy­tel­ni­ko­wi po­ję­cia war­to­ści, kapita­łu kul­tu­ro­we­go, dziedzic­twa kul­tu­ro­we­go, krea...
czytelników: 5 | opinie: 0 | ocena: 0 (0 głosów)

Wywiad z autorem

Chciałbyś zadać pytanie swojemu ulubionemu autorowi?
Dołącz do grupy „Rozmowy z autorami” i zaproponuj pytania, my zorganizujemy wywiad.

Dyskusje o autorze

Przeczytaj także

1
0
5
Tylu naszych czytelników chce przeczytać książki tego autora.
Tyle osób przeczytało książkę tego autora.
Tyle książek tego autora znajduje się w naszej bazie.

Fani autora (0)

Lista jest pusta

Czytelnicy (0)

Lista jest pusta

zgłoś błąd zgłoś błąd